Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document Tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Đào tạo - QHDN & HTSV kính chúc quý vị gần xa năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, tài lộc, thành công hơn trong cuộc sống.
   
 Introduction Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Carousel
Papermashup.com | PHP Pagination
Lịch thi lớp Luật VC (ST1432M4 và ST1432P2); Luật CT (ST1432M3); Luật TT (ST1432P3) - từ ngày 02/12 - 16/12/2017. (10/11/2017)
   Sinh viên vui lòng chờ 10 giây để websilte hiển thị Lịch học or FB:https://www.facebook.com/TrungTamDaoTaoSTCC.,
Lịch thi lớp Luật TT (ST1432P3); Luật VC (ST1432P2); Luật CT (ST1432M3); Luật VC (ST1432M4) - Từ ngày 08.10 -12.11.2017 (19/09/2017)
   Sinh viên vui lòng chờ 10s hiển thị hoặc Copy Link hiển thị Lịch: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=470687349953388&set=a.104067833282010.1073741828.100010363803776&type=3&theater.
Lịch thi lớp GDMN VC (DE15MN8863); GDMN NN (DE15MN8862); Luật TT(DE16L886); Luật NN (DE15L8866); Luật PL (DE17L8861); Luật TĐ(DE15L8867); Luật NN (DE15L8863); GDMN TT (DE16MN886) - 21.9 - 31.10.2017 (19/09/2017)
   Sinh viên vui lòng chờ 10s hiển thị hoặc Copy Link hiển thị Lịch: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=468652756823514&set=pcb.468652853490171&type=3&theater.
Lịch thi lớp GDMN Vĩnh Châu DE15MN8863 - ngày 24.9.2017 (14/09/2017)
   Sinh viên vui lòng chờ 10s hiển thị hoặc Copy Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=468652640156859&set=a.104067833282010.1073741828.100010363803776&type=3&theater.
Lịch thi lớp GDMN Thạnh Trị (DE16MN886) - (09.9.2017) (22/08/2017)
   Sinh viên vui lòng chờ 10s hiển thị hoặc Copy Link hiển thị Lịch: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460305940991529&set=a.104067833282010.1073741828.100010363803776&type=3&theater
Lịch thi lớp Luật Vĩnh Châu 4n (ST1432M4) và Luật Vĩnh Châu 3n (ST1432P2); (Ngày 19 &27.8.2017) (04/08/2017)
   Sinh viên vui lòng chờ 10s hiển thị hoặc Copy Link hiển thị Lịch thi: https://drive.google.com/a/stcc.edu.vn/file/d/0B3KGL166mtM1Uy1rd08wRmEzaG8/view?usp=sharing
Lịch thi lớp GDMN Vĩnh Châu (DE15MN8863; Luật Trần Đề (DE15L8867; Luật Thạnh Trị (DE16L886); Luật Ngã Năm (DE15L8863); (Từ ngày 19-27.8.2017) (04/08/2017)
   Sinh viên vui lòng chờ 10s hiển thị hoặc Copy Link hiển thị Lịch thi: https://drive.google.com/a/stcc.edu.vn/file/d/0B3KGL166mtM1Sl9weEtiN2RiT1U/view?usp=sharing
Lịch thi lớp Luật Trần Đề (DE15L8867) (5.8.2017); Luật Ngã Năm (DE15L8866) và Luật Phước Long (DE17L8861) (ngày 12 & 13.8.2017) (21/07/2017)
   Sinh viên vui lòng chờ 10s hiển thị hoặc Copy Link hiển thị Lịch thi: https://drive.google.com/a/stcc.edu.vn/file/d/0B3KGL166mtM1NnJQbHR2UW1MRE0/view?usp=sharing
Lịch thi lớp Luật Châu Thành (ST1432M3) hệ 4n (5.8.2017) và Luật Thạnh Trị (ST1432P3) hệ 3n (13.8.2017) (21/07/2017)
   Sinh viên vui lòng chờ 10s hiển thị hoặc Copy Link hiển thị Lịch thi: https://drive.google.com/a/stcc.edu.vn/file/d/0B3KGL166mtM1TWYySkRXaXgyVkk/view?usp=sharing
Lịch thi lớp Luật Vĩnh Châu 3n (ST1432P2) (29.7.2017) (29/06/2017)
   Sinh viên vui lòng chờ 10s hiển thị hoặc Copy Link hiển thị Lịch thi: https://drive.google.com/a/stcc.edu.vn/file/d/0B3KGL166mtM1TmtlR0NlN29GZDg/view?usp=sharing
Lịch thi lớp GDMN Vĩnh Châu (22.07.2017); GDMN Ngã Năm (23.7.2017) (29/06/2017)
   Sinh viên vui lòng chờ 10s hiển thị hoặc Copy Link hiển thị Lịch thi: https://drive.google.com/a/stcc.edu.vn/file/d/0B3KGL166mtM1azVCdU9ERjRyaEE/view?usp=sharing
Lịch thi lớp GDMN Ngã Năm (DE15MN8862); GDMN Vĩnh Châu (DE15MN8863); Luật Thạnh Trị (DE16L886); GDMN Thạnh Trị (DE16MN886); (từ ngày 01-09.7.2017) (29/06/2017)
   Sinh viên vui lòng chờ 10s hiển thị hoặc Copy Link hiển thị Lịch thi: https://drive.google.com/a/stcc.edu.vn/file/d/0B3KGL166mtM1S3I1ZTE2NFpGVDA/view?usp=sharing
Lịch thi lớp Luật Châu Thành 4n (ST1432M3) - ngày 27.05.2017 (17/05/2017)
   Sinh viên vui lòng chờ 10 giây để websilte hiển thị Lịch thi
Lịch thi các lớp GDMN Thạnh Trị (DE16MN886); Luật Thạnh Trị (DE16L886) - ngày 14/05/2017. (28/04/2017)
   Sinh viên vui lòng chờ 10 giây để websilte hiển thị Lịch thi
Lịch thi lớp Luật Châu Thành 4n (ST1432M3) - ngày 06.05.2017 (03/04/2017)
   Sinh viên vui lòng chờ 10 giây để websilte hiển thị Lịch thi
Lịch thi lớp GDMN Vĩnh Châu DE15MN8863 (11.02.2017) (03/02/2017)
   Sinh viên vui lòng chờ 10 giây để websilte hiển thị Lịch thi
Lịch thi lớp Luật Trần Đề; Luật - GDMN TX. Ngã Năm, - ngày 15.01 - 11.02.2017 (16/01/2017)
   Sinh viên vui lòng chờ 10 giây để websilte hiển thị Lịch thi
Lịch thi lớp Luật huyện Thạnh Trị (hệ 3n ST1432P3) - ngày 07.01.2017 (03/01/2017)
   Sinh viên vui lòng chờ 10 giây để websilte hiển thị Lịch thi
Trước123Tiếp theo
1
DANH MỤC
Untitled Document
1
LIÊN KẾT
Untitled Document
1
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online   : 3
Hôm nay        : 17
Hôm qua        : 367
Tuần này        : 3165
Tuần trước     : 4405
Tháng này      : 12
Năm nay         : 2017
Lượt truy cập : 654470

1
CHIA SẺ